5-годишните и социалното развитие

Петгодишните са готови да разширят техния социален кръг

Изчезнали са дните, когато петгодишният ти беше някога бебе, само прекъсващо взаимодействал с плеймейкър и участвал в това, което обикновено се нарича "паралелна игра". Сега, дали детето ви е социална пеперуда или по-бавно топло дете, той все повече и повече ще взаимодейства с други деца, независимо дали в детска градина или в игрални дати .

Той също така ще започне да разширява връзката си със света като цяло, тъй като все повече разбира повече за света около него. Ето обща картина на социалното развитие на петгодишните.

Приятели

Приятелствата започват да придобиват по-голямо значение за петгодишните. Дете на тази възраст може да започне да се приближава към определени избрани приятели и да образува близки връзки с две или три деца. Родителите трябва да са наясно, че недостатъкът е, че кликите могат да се образуват и да се стигне до изкривяване, така че те трябва да следят внимателно динамиката в класните стаи и игралните групи. И колкото и тъжен да е да мислиш, реалността е, че тормозът може да се случи и в детската градина .

Морал и правила

Петгодишните също започват да разбират разликата между "правилно" и "погрешно". Те ще могат да разберат концепцията за правилата и ще искат да ги следват и да харесат възрастните.

В същото време, вашият петгодишен може да се опита да прокара граници, тъй като естествено се опитва да опита нови неща и да затвърди собствените си предпочитания и воля.

Подобно на т.нар. "Ужасни двама", това може да е фаза, в която виждате повече сблъсъци с вашето дете, докато тества своите ограничения.

Връзки

Петгодишните също започват да развиват чувството за това как работят междуличностните взаимоотношения и могат да задават много въпроси за това кой е женен за кого и какво е снаха или вторият си баща.

Те ще станат по-заинтересовани да научат как членовете на техните семейства са свързани помежду си и ще разпитват и за семействата на приятелите си.

Даване, споделяне и съпричастност

Много от петгодишните хора естествено ще се радват на даването и споделянето (както и получаването!). Това е нещо, което дори и малките деца естествено се стремят да направят, но на пет, когато много деца са в обстановка, където взаимодействат с приятели и съученици, способността да бъдеш внимателен към другите, да споделяш и да имаш съпричастност ще играе все по-важна роля в социалните взаимодействия на децата.

Самостоятелно време

Тъй като децата растат, някои от тях естествено се нуждаят от известно време само за да играят и просто да са сами. Това също ще бъде важно умение , тъй като научаването как да взаимодейства добре с другите е от съществено значение за здравословното социално развитие на децата.

Ако детето ви не отговаря на тези важни етапи

Децата се развиват с много различни темпове. Често момичетата развиват емоционални и социални умения по-бързо от момчетата. Трудността с емоционалните етапи обаче също може да предложи предизвикателство за развитието, което трябва да бъде разгледано. Ако сте загрижени за емоционалното развитие на детето си, обърнете се към педиатър и учител на детето си и споделете мислите си.

След това, ако е уместно, обмислете предприемането на действия.

> Източници