Има ли право за задържане на класа за вашето дете?

Запазването на степен се отнася до практиката да се държи дете в една и съща степен повече от една година, обикновено поради лошо училище. В повечето случаи родителите и преподавателите запазват студентите си, защото не са усвоили уменията, необходими за успешното им следващо ниво. Те вярват, че получаването на една и съща инструкция за още една година ще даде повече време на детето да научи уменията и да узрее физически и интелектуално.

Професионалистите за задържане на класа

При определени обстоятелства задържането може да има положително въздействие върху ученето на детето. Като цяло задържането може да помогне, когато:

Против задържането на класа

Изследванията върху ефективността на задържането показаха, че в много случаи само задържането не е достатъчно, за да се разрешат проблемите с ученето на учениците. Ако един студент, който изпитва недостатъчен успех , има увреждане в ученето или друг проблем, свързан с ученето, самото задържане може да не е от полза.

В тези случаи студентите ще се нуждаят от повече образователна подкрепа, като например:

Някои негативи, свързани със задържането на клас включват:

Какво може да се направи, за да се избегнат проблеми със задържането?