Избори, които засягат кърменето

Докато се готвех за среща миналия месец, реших, че искам да се съсредоточа върху раждането и кърменето. Целта ми беше да опиша възможно най-много акушерски интервенции и след това да обсъдим как всеки може пряко или косвено да повлияе на инициирането и продължителността на кърменето.

Акушерски интервенции и кърмене

Както можете да предположите, това беше една висока такса среща. Майките сякаш трябваше да говорят за случилото се с тях. Обсъдихме факта, че все още е възможно успешно кърмене, ако имате всяка намеса в този списък (и много от тях са имали). Срещнах събранието, като им казах, че всеки трябва да ражда, когато се чувстват най-безопасни и да избере родител с философия за раждане, подобна на собствената си. Аз също им казах, че ако слушат телата си и се доверят на интуицията си, те вече знаят как да раждат бебетата си.

Copyright 1997 Andrea Eastman Всички права запазени.